Avís Legal i
Política de Privacitat

1. IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.happykids.cat és un domini propietat de Happy Kids School amb domicili fiscal a C/Estudi General de Girona 53 17003 GIRONA i C.I.F. B17674755 inscrita en el Registre Mercantil de Girona Volum 1690, foli 64, full GI-28114, del 15/06/2001

2. NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Happy Kids School es titular o llicenciatàri legítim.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4. RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar bloquejades, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Happy Kids School no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

Happy Kids School no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega extraordinària sobre el funcionament del lloc web.

5. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

En el cas de proporcionar dades a través de la nostra WEB, l'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Happy Kids School de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Happy Kids School no respon de la veracitat de les informacions que siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació. Igualment es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilen de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- Formulari de contacte i formulari de pre-inscripció. Es recolliran les dades de contacte subministrades per vostè, amb la finalitat de poder respondre a qualsevol pregunta o sol·licitud que vostè ens faci.

En el cas de que ens subministri dades de menors, l’usuari declara ser el representant legal del mateix i ens dona l’autorització pel tractament de les dades.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Happy Kids School, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a Happy Kids School direcció C/Estudi Genera de Girona 53 17003 o bé enviant un correu electrònic a info@happykids.cat

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Happy Kids School direcció C/Estudi Genera de Girona 53 17003 o bé enviant un correu electrònic a info@happykids.cat

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

7. CONDICIONS PRE-INSCRIPCIO

El formulari de pre-inscripció no suposa cap venda de cap servei i per tant no suposa cap obligació de pagament per part de l’usuari.

El formulari de pre-inscripció serveix per poder fer una reserva preferent de lloc de un determinat/curs, població i horari d’acord amb la informació que ens dona.

Per completar la inscripció definitiva, cal dirigir-se al centre que l’usuari a escollit , omplir el full de matriculació i fer efectiu el pagament de la mateixa.

Si han passat mes de 15 dies naturals des de l’enviament del formulari de pre-inscripció i l’usuari no ha formalitzat la inscripció , Happy Kids School procedirà a esborrar la informació que ens ha proporcionat i per tant es perdrà la reserva feta.

8. LEGISLACIÓ

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

© Happy Kids Language School - Tel. 666 92 88 99 - Horari: matí de 10.00h a 1.00h i tarda de 4.00h a 7.30h - info@happykids.cat - GIRONA | Avís Legal