Full de pre-inscripció

Ompli les dades del formulari per a tramitar la seva inscripció.

Dades de l'alumne
Nom i cognoms:*
Edat:*
Curs:*
Nom i cognoms del pare, tutor o representant legal si es menor d’edat
Nom i cognoms:*
Dades de contacte
Població:*
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:*
E-mail:*
Altres
Idioma que vol cursar:*

Dies que pot venir a classe:*

Dades de domiciliació de rebuts
Nom i cognoms:*
DNI:*
Domicili:*
Codi postal:*
Població:*
Dades de l'entitat bancaria
Entitat bancaria:
Núm. compte (IBAN):*

ES

*Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

' . "\n"; $cuerpo = "

Full d'inscripció

"; $cuerpo .= "

Dades de l'alumne

"; $cuerpo .= "Nom i cognoms: " . $_POST["nom_alumne"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Edat: " . $_POST["edat_alumne"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Curs: " . $_POST["curs_alumne"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "Nom i cognoms del pare, tutor o representant legal si es menor d’edat: " . $_POST["nom_pare"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "

Dades de contacte

"; $cuerpo .= "Població: " . $_POST["poblacio_pare"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Telèfon fixe: " . $_POST["tel_fixe_pare"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Telèfon mòbil: " . $_POST["tel_mobil_pare"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "E-mail: " . $_POST["mail_pare"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "

Altres

"; $cuerpo .= "Idiomes que vol cursar: " . "
"; $cuerpo .= "Anglès: " . $_POST["angles"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Xinès: " . $_POST["xines"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "Dies que pot venir: " . "
"; $cuerpo .= "Dilluns: " . $_POST["dias_si_1"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Dimarts: " . $_POST["dias_si_2"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Dimecres: " . $_POST["dias_si_3"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Dijous: " . $_POST["dias_si_4"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Divendres: " . $_POST["dias_si_5"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "

Dades del contractant per l'autorització de domiciliació de rebuts

"; $cuerpo .= "Nom i cognoms: " . $_POST["nom_contractant"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "DNI: " . $_POST["dni_contractant"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Domicili: " . $_POST["domicili_contractant"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Codi Postal: " . $_POST["cp_contractant"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Població: " . $_POST["poblacio_contractant"] . "\n" . "
" . "
"; $cuerpo .= "

Dades de l'entitat bancaria

"; $cuerpo .= "Nom de l'entitat bancaria: " . $_POST["nom_entitat"] . "\n" . "
"; $cuerpo .= "Núm. compte (20 digits): " . "ES" . $_POST["cod_control"] . " " . "/" . " " . $_POST["entitat"] . " " . "/" . " " . $_POST["oficina"] . " " . "/" . " " . $_POST["dc"] . " " . "/" . " " . $_POST["num_compte"] . "\n" ."
"; //mando el correo... mail("info@happykids.cat","INSCRIPCIO",$cuerpo, $headers); //doy las gracias por el envío echo "El formulari s'ha enviat correctament!"; } ?>
© Happy Kids Language School - Tel. 666 92 88 99 - Horari: matí de 10.00h a 1.00h i tarda de 4.00h a 7.30h - info@happykids.cat - GIRONA | Avís Legal